Tarihçe

  • Karakoyunlu ilçesi 1972 yılına kadar Iğdır'a bağlı bir köy iken bu tarihte belediyelik, 1992 de 3806 sayılı kanunla 'ilçe' yapılarak Iğdır iline bağlanmıştır. Karakoyunlu İlçesi, yer küremizin 44.02 doğu boylamı ile 39.65 kuzey enlem dairelerinin kesiştiği kısımda bulunan şirin bir ilçedir. İlçemize bağlı 18 köy ve 3 mezra bulunmaktadır.

  • Doğusu Aralık İlçesi (30 km), kuzeyi aras ve ötesinde Ermenistan, Batısı Iğdır İl merkezi (15 km), Güneyi ise Korhan(Iğdır kalesi) aşıldıktan sonra büyük Ağrı Dağının Iğdır’a bakan yamaçları ile sınırlıdır. Jeopolitik açıdan önemli bir konuma sahip olan ilçemiz; sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine açık şirin bir İlçedir.